Tài liệu

Tính phí có ý thức về chi phí

Nếu bạn đặc biệt quan tâm đến mức tiêu thụ điện của mình và có một chiếc ô tô điện và có lẽ cả máy bơm nhiệt hoặc các thiết bị thông minh khác, thì bạn thường rất muốn tính phí một cách có ý thức.

Điều ước này có thể được đặt làm quy tắc tính phí trong Trình quản lý tính phí cFos của chúng tôi. Có thể thực hiện các cài đặt để quy trình tính phí dựa trên giá điện hiện tại. Ví dụ: có thể thiết lập rằng việc tính phí chỉ nên diễn ra vào thời điểm giá cước thuận lợi, tức là thời gian giá cước thấp điểm. Ví dụ, chức năng này có thể được thực hiện kết hợp với Tibber và Awattar. Với biểu giá động, giá điện rẻ nhất hiện tại được chuyển cho bạn gần như trực tiếp và mức tiêu thụ được tính theo giờ. Người dùng nâng cao thậm chí có thể sử dụng các công thức hoặc điều kiện kết hợp với toán tử, biểu thức logic và biến toàn cục làm quy tắc tải để kiểm soát động các quy trình tải.

Thông tin thêm về tính phí được kiểm soát giá