Dokumentation

Kostnadsmedveten laddning

Om du är särskilt uppmärksam på din elförbrukning och har en elbil och kanske även en värmepump eller andra smarta apparater, är önskan att ladda kostnadsmedvetet ofta stor.

I vår cFos Charging Manager kan exakt denna önskan ställas in som en avgiftsregel. Inställningarna kan göras så att laddningsprocesserna anpassas till det aktuella elpriset. Det kan till exempel ställas in att laddning endast ska ske vid gynnsamma tarifftider, dvs. vid låga tarifftider. Denna funktion kan förverkligas i kombination med till exempel Tibber och Awattar. Med dynamiska tariffer överförs det för tillfället billigaste elpriset nästan direkt till dig och förbrukningen faktureras per timme. Avancerade användare kan till och med använda formler eller villkor i kombination med operatörer, logiska uttryck och globala variabler som debiteringsregler för att styra debiteringsprocesserna dynamiskt.

Mer information om prisstyrd debitering