Documentatie

Regeling van de batterijopslag
(voor firmwareversies vanaf 1.25.2)

De documentatie voor het regelen van de batterijopslag voor firmwareversies < 1.25.2 kan hier worden gevonden.

De meeste batterijopslagsystemen die samen met zonne-energiesystemen worden geïnstalleerd, hebben een ingebouwde oplaadregel volgens welke ze proberen op te laden voordat er elektriciteit wordt toegevoerd en proberen te ontladen voordat er elektriciteit van het net wordt afgenomen. Industriële opslagsystemen kunnen volgens andere criteria worden bestuurd, bijvoorbeeld om piekbelastingen te beperken of om het energieverbruik tijdens piekbelastingsvensters te beperken volgens de specificaties van de netwerkbeheerder. Kleine batterijopslagsystemen zouden diepe laadcycli ondergaan door het opladen van de elektrische auto en zouden daarom onderhevig zijn aan grote slijtage. Daarom is het in veel gevallen zinvol om het opslagsysteem te besturen met de cFos Charging Manager. Hiervoor heb je een model nodig dat bestuurbaar is of op zijn minst een schakeloptie via een relais.

Opslagsystemen kunnen worden bestuurd als onderdeel van SunSpec batterijmodel 124 (bijv. Fronius) of hebben hun eigen Modbus-registers die besturing mogelijk maken. Hybride apparaten dienen als omvormers voor zonnepanelen en opslagsystemen. Omvormers, meters en accuopslag worden aangemaakt als metertegels in de cFos Charging Manager. Het is daarom mogelijk om batterijbeheer in alle meters te activeren. Voor SunSpec-apparaten met model 124 probeert de cFos Laadmanager het bijbehorende opslagsysteem aan te sturen. Mogelijk moet u dit eerst inschakelen in het apparaat. Voor door de gebruiker gedefinieerde meters (Victron, enz.) probeert de cFos Charging Manager een door de gebruiker gedefinieerde variabele te vinden met de naam "soc" (in procenten). Deze kan dan worden weergegeven in de metertegel.

Onder accuopslagcontrole kunt u eerst het maximale laad- en ontlaadvermogen opgeven. -1 betekent dat de Laadmanager het laad- of ontlaadvermogen niet moet controleren. Je kunt dan verschillende laadregels definiëren die om de paar seconden na elkaar verwerkt worden en de laad- of ontlaadstroom beperken. De laadregels werken op een gelijkaardige manier als de laadregels voor wallboxen. De cFos Charging Manager gebruikt het maximale laad- of ontlaadvermogen als startwaarde, d.w.z. de controlewaarde, en laat toe dat deze wordt gewijzigd door de laadregels te verwerken.

Nadat alle laadregels zijn verwerkt, is er een stroomlimiet (die ook 0 kan zijn) voor het laad- of ontlaadvermogen. De cFos Laadmanager slaat deze waarden op in de door de gebruiker gedefinieerde variabelen "charge_power_w", "charge_power_prc" (gespecificeerd in procenten), "discharg_power_w" en "discharge_power_prc". Er is ook een door de gebruiker gedefinieerde variabele genaamd "bat_mode". Hier wordt vastgelegd of er een laadlimiet of ontlaadlimiet is (0=geen waarden, 1=laadlimiet, 2=ontlaadlimiet, 3=laad- en ontlaadlimiet). De limieten worden geconverteerd voor SunSpec-apparaten en weggeschreven naar de registers die voor dit doel beschikbaar zijn. Voor door de gebruiker gedefinieerde tellers kun je door de gebruiker gedefinieerde uitgangen maken die de waarden van de bovenstaande variabelen naar het apparaat schrijven. Voorbeelden hiervan vind je in de meegeleverde meterdefinities voor Victron of Kostal Plenticore. Als de laad- of ontlaadlimiet niet wordt geregeld, bestaan de respectieve variabelen niet, zodat ze niet naar het geheugen worden geschreven. Met de instelling "Mode" van de accuopslagregeling bepaal je wat er moet gebeuren als er positieve waarden zijn voor zowel het laad- als het ontlaadvermogen. "Neutraal" betekent dat de cFos laadmanager beide waarden doorgeeft aan het opslagsysteem, dat dan beslist wat er moet gebeuren binnen een bepaald bereik. "Prioriteit laden" betekent dat het ontlaadvermogen op 0 wordt gezet als het laadvermogen positief is, "Prioriteit ontladen" betekent dat het (laad)vermogen op 0 wordt gezet als het ontlaadvermogen positief is. Dit is handig als de opslagtank slechts één waarde heeft voor laad- en ontlaadvermogen. Als het laad- of ontlaadvermogen kleiner is dan 0, worden de door de gebruiker gedefinieerde variabelen verwijderd. Je moet hier rekening mee houden als je aangepaste meterdefinities maakt. Dit is bijvoorbeeld het geval als je -1 hebt opgegeven als het maximale laad- of ontlaadvermogen, of als je laadregels resulteren in negatieve waarden. U kunt bijvoorbeeld meterdefinities maken die alleen een controlerend effect hebben op de accuopslag als de corresponderende variabelen bestaan(if exist(charge_power_w)...).

Schakeluitgang: Helaas kunnen sommige geheugens niet rechtstreeks worden aangestuurd met bovenstaande regels. Maar om in ieder geval de opslagtank met bovenstaande regels te kunnen deactiveren (bijv. als een auto aan het opladen is), kun je proberen een schakelcontact te gebruiken als de opslagtank een stuuringang heeft. Indien mogelijk kunt u de opslagtank ook elektrisch loskoppelen van het elektriciteitsnet met behulp van een contactor (om de opslagtank niet te vernielen, moet u vooraf bij de fabrikant of elektricien navragen of het apparaat hiervoor geschikt is). In het veld "Schakeluitgang" kunt u de naam van een variabele opgeven die op 1 wordt gezet als het laad- of ontlaadvermogen positief is na analyse van de laadregels en op 0 als dat niet zo is. De cFos Charging Manager biedt een tellerdefinitie voor een Shelly-schakelkast of schakelcontactdoos. Wanneer je dit instelt, krijgt de meter een apparaat-ID, bijvoorbeeld M5. U kunt dan de Shelly schakelkast specificeren onder "Switching output" in de besturingseenheid van de accuopslag met: M5.output1. Als u de naam van de variabele vooraf laat gaan door een minteken, wordt de schakeluitgang omgekeerd(-M5.output1)