Dokumentacija

konfiguracija krmilnika za polnjenje cFos

Screenshot #1 cFos Charging Manager Dokumentacija - konfiguracija krmilnika za polnjenje cFos

Omogočanje EVSE

Na splošno vklopi in izklopi nalaganje.

Privzete nastavitve ob zagonu

Določa, katere vrednosti se izberejo po zagonu, če ni upravljanja obremenitve.

Omogočeno polnjenjeOmogočanje polnjenja brez naprave OCPP/Modbus
Omejitveni tokTu nastavite največji tok polnjenja
Preklic kabla16000, če ne želite drugačne nastavitve.

Senzor za enosmerni tok

Senzor enosmernega toka / senzor preostalega toka mora biti vedno aktiven, razen če sistem cFos Power Brain Wallbox uporabljate na odklopniku preostalega toka tipa B. Brez odklopnika preostalega toka delovanje brez senzorja enosmernega toka ni dovoljeno!

EVSE kot odjemalec OCPP

Tu aktivirate in konfigurirate odjemalca OCPP krmilnika za polnjenje cFos. Odjemalec OCPP omogoča krmilnikom za polnjenje cFos, da delujejo na zaledni strani, ki podpira OCPP, za naslednje namene:

  • Spremljanje in prikaz stanja naprave EVSE
  • Upravljanje obremenitve z zunanjim zaledjem
  • Obračunavanje postopkov zaračunavanja z obračunsko storitvijo, ki podpira OCPP

IDID vašega polnilnega mesta
StrežnikNaslov / URL zalednega strežnika
Vrsta merilnikaNa odjemalca OCPP lahko pripnete enega od merilnikov, ki jih podpira Charging Manager, in te vrednosti merilnikov posredujete prek OCPP (npr. za namene obračunavanja)
Naslov / IDKot v dialogu konfiguracije števca naslov in ID podrejenega števca
Konfiguracijaneuporabljen

EVSE kot Modbus

Omogočite lahko tudi daljinski nadzor sistema cFos Power Brain Wallbox prek Modbusa.

ID podrejenegaS tem nastavite ID podrejenega modbusovega strežnika (privzeto 1)
Nastavitve vrat TCP/COMTu nastavite vrata TCP za Modbus TCP ali parametre vrat COM za Modbus RTU (npr. če želite krmiliti stensko omarico cFos Power Brain Wallbox prek dvožičnega vmesnika RS-485), npr. COM1,19200,8,n,1
Screenshot #2 cFos Charging Manager Dokumentacija - konfiguracija krmilnika za polnjenje cFos

S0 Meter 1 in 2

Merilnik S0 lahko priključite na dva vhoda S0 krmilnika za polnjenje cFos. Ta je nato na voljo kot naprava Modbus. Tako kot pri "Modbus EVSE" lahko za števce določite, kateri ID podrejenega strežnika poslušajo števci in katere nastavitve vrat TCP ali vrat COM veljajo.

Števec S0 pošlje določeno število impulzov na izmerjeno kWh. To nastavite v razdelku "Pulses/kWh". Krmilnik za polnjenje cFos lahko simulira tudi vrednosti toka in napetosti, če to zahteva določena programska oprema za odčitavanje. Nastavite lahko fazno napetost in določite faze, na katere se nanašajo impulzi.

Modbus TCP/RTU Proxy

Naprava cFos Power Brain Wallbox standardno uporablja protokol TCP/IP in ima vgrajen vmesnik RS-485. Modbus TCP je smiselno pretvoriti v Modbus RTU (RS-485). Tako lahko do naprav, priključenih na vmesnik RS-485, dostopate prek omrežja WLAN in Modbus TCP

omogočenoOmogočanje in onemogočanje te funkcije
Vrata TCPVrata, pod katerimi je dostopen posrednik Modbus TCP
Nastavitve COMNastavitve zaporednih vrat
Screenshot #3 cFos Charging Manager Dokumentacija - konfiguracija krmilnika za polnjenje cFos

Dostopna točka Wifi

Napravo cFos Power Brain Wallbox lahko uporabljate tudi kot dostopno točko WLAN. Ne pričakujte velikih hitrosti prenosa. Lahko pa jo uporabite za vzpostavitev povezave WLAN z avtomobilom ali drugimi napravami EVSE.

Nastavite lahko ime bazne postaje, geslo WLAN in kanal.

Postaja WiFi

Tu lahko in morate prijaviti svoj sistem cFos Power Brain Wallbox v domače omrežje, npr. v svoj internetni usmerjevalnik s podporo WLAN. V ta namen izberite ustrezno ime osnovne postaje in geslo za WLAN. Nastavite lahko tudi ime gostitelja, s katerim se Power Brain registrira v DHCP (in je zato viden v domačem omrežju), ter strežnik DNS. Ker naprava cFos Power Brain Wallbox nima lastne ure, morate nastaviti časovni strežnik za sinhronizacijo časa.

S funkcijo "Internet Hotspot" aktivirate posredovanje paketov IP iz dostopne točke WLAN v vaš internetni usmerjevalnik, tj. omogočite internetno povezavo dostopne točke WLAN.

Čas

Tu lahko nastavite čas delovanja krmilnika za polnjenje cFos. Bodite pozorni na pravilen časovni pas. V Nemčiji je to UTC+1 Zahodna Evropa.

Screenshot #4 cFos Charging Manager Dokumentacija - konfiguracija krmilnika za polnjenje cFos

Posodobitev strojne programske opreme

Tu lahko preverite nove različice in prenesete posodobitev vdelane programske opreme. Prenesena vdelana programska oprema bo nameščena le, če vsebuje pravilen podpis.

Ponovni zagonS tem gumbom znova zaženete krmilnik za polnjenje cFos

Strojna oprema

ModelModel strojne opreme, npr. cFos Power Brain Wallbox 1.0
Serijska št.Serijska številka strojne opreme, npr. W00-001Z
Vhodi S0Tukaj si lahko ogledate trenutne ravni in preštete impulze vhodov S0 1 in 2
Varnostno kopiranje konfiguracije
Obnovitev konfiguracije
Podatke o konfiguraciji v krmilniku za polnjenje cFos lahko varnostno kopirate v ločeno območje za varnostno kopiranje in jih pozneje obnovite s to kopijo
Prepoznajte spletno stranKo kliknete ta gumb, se na stenskem ohišju oglasi zvočni signal (in, če je priključeno, utripa dioda LED), tako da ga lahko zlahka ločite med več obstoječimi ohišji.