Кога ви се потребни лиценци за полнење поени?

За управување со оптоварување со cFos Charging Manager (*) ви треба лиценца за секоја точка за полнење. cFos Power Brain Wallboxes не се бројат тука.

Ако користите cFos Power Brain Wallbox како господар за управување со товарот, веќе се вклучени три точки за полнење. Сите други точки за полнење бараат дополнителна лиценца. Овде повторно, cFos Power Brain Wallboxes не се бројат.

Значи, ако поставите управување со оптоварување само со cFos Power Brain Wallboxes, нема дополнителни трошоци за управување со оптоварување!


(*) Верзија за Виндоус или Малина Пи, како и менаџерот за полнење интегриран cFos Power Brain Wallbox