Når trenger du lisenser for ladepunkter?

For lasthåndtering med cFos Charging Manager (*) trenger du lisens for hvert ladepunkt. cFos Power Brain Wallboxes er telles ikke her.

Hvis du bruker en cFos Power Brain Wallbox som en mester for laststyring, er tre ladepunkter allerede inkludert. Alle andre ladepunkter krever hver en ekstra lisens. Også her telles ikke cFos Power Brain Wallboxes

Så hvis du bare konfigurerer cFos Power Brain Wallboxes, er det ingen ekstra kostnader for lasthåndtering!


(*) Windows eller Raspberry Pi-versjon, samt cFos Power Brain Wallbox