Πότε χρειάζονται άδειες για σημεία φόρτισης

Για τη διαχείριση φορτίου με το cFos Charging Manager (*), χρειάζεστε μία άδεια ανά σημείο φόρτισης. Αυτό δεν περιλαμβάνει τα cFos Power Brain Wallbox.

Εάν χρησιμοποιείτε ένα cFos Power Brain Wallbox ως κύριο για τη διαχείριση φορτίου σας, τρία σημεία φόρτισης περιλαμβάνονται ήδη. Όλα τα επιπλέον σημεία φόρτισης απαιτούν πρόσθετη άδεια χρήσης. Και πάλι, τα cFos Power Brain Wallbox δεν υπολογίζονται εδώ.

Έτσι, εάν ρυθμίσετε τη διαχείριση φορτίου μόνο με cFos Power Brain Wallboxs, δεν υπάρχουν πρόσθετες δαπάνες για τη διαχείριση φορτίου!


(*) Windows ή Raspberry Pi, καθώς και τον Διαχειριστή φόρτισης που είναι ενσωματωμένος στο cFos Power Brain Wallbox.