Кога са необходими разрешителни за зарядни точки?

За управление на зареждането с cFos Charging Manager (*) е необходим един лиценз за всяка точка за зареждане. Това не включва cFos Power Brain Wallbox.

Ако използвате cFos Power Brain Wallbox като главна система за управление на товара, вече са включени три точки за зареждане. Всички допълнителни точки за зареждане изискват допълнителен лиценз. Отново, cFos Power Brain Wallbox не се отчитат тук.

Така че ако настроите управлението на товара само с EVSE cFos, няма да има допълнителни разходи за управление на товара!


(*) Версия за Windows или Raspberry Pi, както и за мениджъра за зареждане, интегриран в EVSE cFos.