Dokumentation

konfiguration af cFos-opladningscontroller

Screenshot #1 cFos Charging Manager Dokumentation - konfiguration af cFos-opladningscontroller

Aktivering af EVSE

Tænder og slukker generelt for belastning.

Standardindstillinger ved opstart

Bestemmer, hvilke værdier der vælges efter opstart, når der ikke er belastningsstyring.

Opladning aktiveretAktiver opladning uden OCPP/Modbus-enhed
Begrænsning af strømHer indstiller du den maksimale opladningsstrøm
Overstyring af kabel16000, hvis du ikke ønsker en anden indstilling.

DC-sensor

Du bør altid lade DC-sensoren / fejlstrømsensoren være aktiveret, medmindre du bruger cFos Power Brain Wallbox'en på en type B fejlstrømsafbryder. Uden en fejlstrømsafbryder er drift uden jævnstrømsføler ikke tilladt!

EVSE som OCPP-klient

Her aktiverer og konfigurerer du OCPP-klienten for cFos Power Brain Controller. OCPP-klienten gør det muligt for cFos Power Brain Controllers at operere på en OCPP-aktiveret backend til følgende formål:

  • Overvågning og visning af EVSE'ens status
  • Styring af belastning fra en ekstern backend
  • Fakturering af opkrævningsprocesser af en OCPP-aktiveret faktureringstjeneste

IDDit opladningspunkt ID
ServerAdresse/URL for backend'en
Måler typeDu kan fastgøre en af de målere, der understøttes af Charging Manager, til OCPP-klienten og overføre disse målerværdier via OCPP (f.eks. til faktureringsformål)
Adresse / IDSom i dialogen om målerkonfiguration målerens adresse og slave-ID
Configubrugt

EVSE som Modbus

Du kan også tillade fjernstyring af cFos Power Brain Wallbox'en via Modbus.

Slave-IDBrug dette til at konfigurere Modbus-slave-ID (1 som standard)
TCP-port/COM-indstillingerHer indstiller du enten TCP-porten for Modbus TCP eller COM-port-parametrene for Modbus RTU (dvs. hvis cFos Power Brain Wallbox skal styres via RS-485 totrådsinterface), f.eks. COM1,19200,8,n,1
Screenshot #2 cFos Charging Manager Dokumentation - konfiguration af cFos-opladningscontroller

S0 Måler 1 og 2

Du kan tilslutte en S0-måler til de to S0-indgange på cFos Power Brain Controller. Denne er derefter tilgængelig som en Modbus-enhed. Som med "Modbus EVSE" kan du for tællerne definere, hvilket slave-ID tællerne lytter til, og hvilke TCP-port- eller COM-portindstillinger der gælder.

En S0-måler sender et bestemt antal impulser pr. målt kWh. Du indstiller dette under "Pulses/kWh". cFos Power Brain Controller kan også simulere strøm- og spændingsværdier, hvis visse aflæsningssoftware kræver dette. Du kan indstille fasespændingen og angive de faser, som pulserne henviser til.

Modbus TCP/RTU-proxy

CFos Power Brain Wallbox taler TCP/IP som standard og har et indbygget RS-485-interface. Det giver mening at konvertere Modbus TCP til Modbus RTU (RS-485). Dermed kan du få adgang til enheder, der er tilsluttet RS-485-interfacet, via WLAN og Modbus TCP

aktiveretAktivere og deaktivere denne funktionalitet
TCP-portDen port, som Modbus TCP-proxyen er tilgængelig under
COM-indstillingerIndstillinger for den serielle port
Screenshot #3 cFos Charging Manager Dokumentation - konfiguration af cFos-opladningscontroller

Wifi Access Point

Du kan også bruge cFos Power Brain Wallbox'en som et WLAN-adgangspunkt. Du skal ikke forvente store transmissionshastigheder. Du kan dog bruge den til at etablere en WLAN-forbindelse til din bil eller andre EVSE'er.

Navnet på basestationen, WLAN-adgangskoden og kanalen kan indstilles.

WiFi-station

Her kan og skal du logge din cFos Power Brain Wallbox ind på dit hjemmenetværk, f.eks. på din WLAN-aktiverede internetrouter. For at gøre dette skal du vælge det relevante navn på basestationen og WLAN-adgangskoden. Du kan også indstille det værtsnavn, som Power Brain registrerer sig med i DHCP (og derfor er synlig i hjemmenetværket), samt en DNS-server. Da cFos Power Brain Wallbox'en ikke har sit eget ur, skal du indstille en tidsserver til at synkronisere tiden.

Med "Internet Hotspot" aktiverer du videresendelsen af IP-pakker fra WLAN-adgangspunktet til din internetrouter, dvs. du gør WLAN-hotspottet internetegnet.

Tid

Her kan du indstille tidspunktet for cFos-opladningscontrolleren. Vær opmærksom på den korrekte tidszone. I Tyskland er det UTC+1 Vesteuropa.

Screenshot #4 cFos Charging Manager Dokumentation - konfiguration af cFos-opladningscontroller

Firmwareopdatering

Her kan du tjekke, om der er nye versioner, og downloade en firmwareopdatering. Kun hvis den downloadede firmware indeholder den korrekte signatur, installeres den.

GenstartBrug denne knap til at genstarte cFos-opladningscontrolleren

Hardware

ModelHardwaremodellen, f.eks. cFos Power Brain Wallbox 1.0
Serienummer.Serienummeret på din hardware, f.eks. W00-001Z
S0-indgangeHer kan du se de aktuelle niveauer og de tællede impulser for S0-indgangene 1 og 2
Sikkerhedskopiering af konfiguration
Gendan konfiguration
Du kan sikkerhedskopiere dine konfigurationsdata i cFos Power Brain Controller til et separat backup-område og derefter gendanne dem senere ved hjælp af denne kopi
IdentificerNår du klikker på denne knap, lyder bipperen (og hvis den er tilsluttet, blinker LED'en) på wallboxen, så du nemt kan skelne den blandt flere eksisterende wallboxer.