Dokumentacja

konfiguracja kontrolera ładowania cFos

Screenshot #1 dokumentacja menedżera ładowania cFos - konfiguracja kontrolera ładowania cFos

Aktywacja EVSE

Generalnie włącza i wyłącza ładowanie.

Ustawienia domyślne przy uruchamianiu

Określa, które wartości są wybierane po uruchomieniu w przypadku braku zarządzania obciążeniem.

Ładowanie włączoneUmożliwienie ładowania bez urządzenia OCPP/Modbus
Prąd granicznyTutaj ustawia się maksymalny prąd ładowania
Nadpisanie kabla16000, jeśli nie chcesz innego ustawienia.

Czujnik DC

Czujnik prądu stałego / czujnik różnicowy należy zawsze pozostawić włączony, chyba że EVSE cFos pracuje na wyłączniku różnicowym typu B. Bez wyłącznika różnicowego eksploatacja bez czujnika prądu stałego jest niedozwolona!

EVSE jako klient OCPP

Tutaj aktywuje się i konfiguruje klienta OCPP kontrolera ładowania cFos. Klient OCPP umożliwia kontrolerom ładowania cFos pracę na zapleczu obsługującym OCPP w następujących celach:

  • Monitorowanie i wyświetlanie stanu EVSE
  • Zarządzanie obciążeniem przez zewnętrzny backend
  • Rozliczanie procesów pobierania opłat przez usługę rozliczeniową obsługującą OCPP

IDIdentyfikator punktu ładowania
SerwerAdres / URL backendu
Typ miernikaDo klienta OCPP można przypiąć jeden z mierników obsługiwanych przez Charging Manager i przesyłać wartości mierników przez OCPP (np. w celach rozliczeniowych)
Adres / IDJak w dialogu konfiguracji miernika adres i ID Slave miernika
Configniewykorzystany

EVSE jako Modbus

Można również umożliwić zdalne sterowanie cFos Power Brain Wallbox za pośrednictwem magistrali Modbus.

Identyfikator urządzenia podrzędnegoSłuży do konfiguracji ID Modbus slave (domyślnie 1)
Ustawienia portu TCP/COMTutaj ustawia się port TCP dla Modbus TCP lub parametry portu COM dla Modbus RTU (np. jeśli Wallbox cFos Power Brain ma być sterowany poprzez dwuprzewodowy interfejs RS-485), np. COM1,19200,8,n,1
Screenshot #2 dokumentacja menedżera ładowania cFos - konfiguracja kontrolera ładowania cFos

S0 Licznik 1 i 2

Do dwóch wejść S0 kontrolera ładowania cFos można podłączyć miernik S0. Jest on wtedy dostępny jako urządzenie Modbus. Podobnie jak w przypadku "Modbus EVSE", można zdefiniować dla liczników, do którego identyfikatora slave liczniki nasłuchują i jakie ustawienia portu TCP lub portu COM mają zastosowanie.

Licznik S0 wysyła określoną ilość impulsów na każdą zmierzoną kWh. Ustawia się to w pozycji "Impulsy/kWh". Kontroler ładowania cFos może również symulować wartości prądu i napięcia, jeśli wymaga tego określone oprogramowanie odczytowe. Możesz ustawić napięcie fazowe i określić fazy, do których odnoszą się impulsy.

Proxy Modbus TCP/RTU

Wallbox cFos Power Brain standardowo posługuje się protokołem TCP/IP i ma wbudowany interfejs RS-485. Sensownym rozwiązaniem jest konwersja Modbus TCP na Modbus RTU (RS-485). Pozwala to na dostęp do urządzeń podłączonych do interfejsu RS-485 poprzez WLAN i Modbus TCP

włączonyWłączanie i wyłączanie tej funkcjonalności
Port TCPPort, pod którym dostępny jest serwer proxy Modbus TCP
Ustawienia COMUstawienia portu szeregowego
Screenshot #3 dokumentacja menedżera ładowania cFos - konfiguracja kontrolera ładowania cFos

Punkt dostępu Wifi

Można również wykorzystać cFos Power Brain Wallbox jako punkt dostępu do sieci WLAN. Nie należy oczekiwać dużych prędkości transmisji. Można jednak za jego pomocą nawiązać połączenie WLAN z samochodem lub innymi EVSE.

Można ustawić nazwę stacji bazowej, hasło WLAN i kanał.

Stacja WiFi

Tutaj można i należy zalogować cFos Power Brain Wallbox do sieci domowej, np. do routera internetowego z obsługą WLAN. W tym celu należy wybrać odpowiednią nazwę stacji bazowej oraz hasło WLAN. Możesz również ustawić nazwę hosta, z którą Power Brain rejestruje się za pomocą DHCP (i dzięki temu jest widoczny w sieci domowej), a także serwer DNS. Ponieważ cFos Power Brain Wallbox nie posiada własnego zegara, należy ustawić serwer czasu w celu synchronizacji czasu.

Za pomocą opcji "Internet Hotspot" aktywujesz przekazywanie pakietów IP z punktu dostępowego WLAN do routera internetowego, czyli sprawiasz, że hotspot WLAN jest zdolny do korzystania z Internetu.

Czas

Tutaj można ustawić czas kontrolera ładowania cFos. Zwróć uwagę na prawidłową strefę czasową. W Niemczech jest to UTC+1 Europa Zachodnia.

Screenshot #4 dokumentacja menedżera ładowania cFos - konfiguracja kontrolera ładowania cFos

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Tutaj można sprawdzić nowe wersje i pobrać aktualizację oprogramowania sprzętowego. Tylko jeśli pobrane oprogramowanie sprzętowe zawiera prawidłowy podpis, zostanie ono zainstalowane.

Uruchom ponownie stronęUżyj tego przycisku, aby ponownie uruchomić kontroler ładowania cFos

Sprzęt

ModelModel sprzętu, np. cFos Power Brain Wallbox 1.0
Nr seryjny.Numer seryjny sprzętu, np. W00-001Z
Wejścia S0Tutaj widać poziomy prądu i zliczone impulsy wejść S0 1 i 2
Backup Configuration
Restore Configuration
Można wykonać kopię zapasową danych konfiguracyjnych kontrolera ładowania cFos w oddzielnym obszarze kopii zapasowej, a następnie przywrócić je później za pomocą tej kopii
ZidentyfikujPo kliknięciu tego przycisku na wallboxie rozlega się sygnał dźwiękowy (a jeśli jest podłączony, miga dioda LED), dzięki czemu można go łatwo odróżnić wśród kilku istniejących.