Демо - симулација на cFos Charging Manager

Овде можете да го испробате cFos Charging Manager и да започнете со примерок од конфигурација на нашиот облак сервер. Така можете да се уверите во неговите способности. Управникот за полнење cFos, исто така, вклучува симулација што ви овозможува да го видите управувањето со товарот во акција без да имате веќе инсталирани ѕидни кутии и броила. Може да проверите и дали може да се имплементираат посебни, невообичаени конфигурации со cFos Charging Manager. Еве водич за тоа како да ја користите симулацијата. Патем: секое cFos Power Brain Wallbox содржи и интегриран cFos Charging Manager.

Забелешка: Ако сакате да го тестирате cFos Charging Manager на Windows или Raspberry Pi, можете да преземете бесплатен пробен период овде.