Документација

Демо - симулација на cFos Charging Manager

Овде можете да го испробате cFos Charging Manager и да го започнете со пример за конфигурација на нашиот облак сервер. На овој начин можете да се уверите во неговите способности. Управникот за полнење cFos, исто така, вклучува симулација што ви овозможува да го доживеете управувањето со оптоварување во акција без веќе да имате инсталирано ѕидни кутии и броила. Можете исто така да проверите дали може да се имплементираат посебни, невообичаени конфигурации со cFos Charging Manager. Еве инструкции како да се користи симулацијата. Патем: секој cFos Power Brain Wallbox содржи и интегриран cFos Charging Manager.

Забелешка: Ако сакате да го тестирате cFos Charging Manager на Windows или Raspberry Pi, можете да преземете бесплатен пробен период овде.