Προηγμένες διαμορφώσεις εγκαταστάσεων

Πολυκατοικία: Λειτουργία EVSE πίσω από τον μετρητή του διαμερίσματος

Εάν θέλετε να λειτουργήσετε το EVSE πίσω από τον κατ' αποκοπή μετρητή του προμηθευτή ενέργειας, ο Διαχειριστής φόρτισης cFos πρέπει, ως συνήθως, να ρυθμίζει την ισχύ όλων των EVSE έτσι ώστε να μην ξεπερνιέται το συνδεδεμένο φορτίο του σπιτιού. Επιπλέον, όμως, η κατανάλωση EVSE και η κατανάλωση του διαμερίσματος (π.χ. ντους, μαγείρεμα κ.λπ.) δεν πρέπει να υπερβαίνει το συνδεδεμένο φορτίο του διαμερίσματος. Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να εγκαταστήσετε έναν ενδιάμεσο μετρητή που μετρά την κατανάλωση του διαμερίσματος (χωρίς το EVSE). Στη συνέχεια, εισάγετε το μέγιστο ρεύμα φόρτισης του EVSE ως τύπο αντί για μια σταθερή τιμή. Π.χ. για ένα EVSE 11kW και συνδεδεμένο φορτίο για το διαμέρισμα 20 kW, δηλαδή 29A ανά φάση, ως εξής:
min(16000, 29000 - M3.current)
Εδώ το M3 είναι το αναγνωριστικό συσκευής του προαναφερθέντος ενδιάμεσου μετρητή στο Charging Manager. Έτσι λαμβάνεται το ελάχιστο ρεύμα για το οποίο έχει σχεδιαστεί το EVSE και το ρεύμα που απομένει στο σπίτι μετά την αφαίρεση των καταναλωτών. Εάν θέλετε να συνδέσετε τον ενδιάμεσο μετρητή έτσι ώστε να καταγράφει ολόκληρο το συνδεδεμένο φορτίο, δηλαδή την επίπεδη κατανάλωση συν το EVSE, εισάγετε τον ακόλουθο τύπο:
min(16000, 29000 - M3.current + E3.current)
Εδώ E3 είναι το αναγνωριστικό συσκευής του EVSE στο Charging Manager.

Λειτουργία EVSE σε ομάδες φόρτισης

Εάν η εγκατάστασή σας αποτελείται από διάφορα τμήματα που περιορίζονται στη γραμμή τροφοδοσίας τους (π.χ. από μια γραμμή μεταφοράς ή από μια ειδική καλωδίωση), μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομάδα για κάθε τμήμα στο cFos Charging Manager. Προσθέστε μια συσκευή με την ονομασία "EVSE Group" (Ομάδα EVSE) στη Διαχείριση φόρτισης. Ο αριθμός της ομάδας προκύπτει από το αναγνωριστικό της συσκευής. Για παράδειγμα, εάν το αναγνωριστικό συσκευής της "EVSE Group" είναι E5, ο αριθμός της ομάδας είναι 5. Ως μέγιστο ρεύμα φόρτισης για την ομάδα, εισαγάγετε την τιμή με την οποία συνδέεται η ομάδα ανά φάση. Το ρεύμα φόρτισης που κατανέμει ο διαχειριστής φόρτισης σε αυτήν την ομάδα περιορίζεται από αυτήν την παράμετρο. Επιπλέον, ο Διαχειριστής φόρτισης περιορίζει την ισχύ όλων των EVSE και των ομάδων έτσι ώστε να μην υπερβαίνεται η μέγιστη ισχύς σύνδεσης στο σπίτι. Τώρα μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα EVSE ως συσκευές και να χρησιμοποιήσετε τον αντίστοιχο αριθμό ομάδας στη διαμόρφωσή τους. Μια ομάδα μπορεί επίσης να διαθέτει πρόσθετους μετρητές παραγωγής και κατανάλωσης που μπορούν να αυξήσουν ή να μειώσουν το μέγιστο ρεύμα φόρτισης ολόκληρης της ομάδας.

Δίκτυο αρκετών διαχειριστών χρέωσης cFos

Παρόμοια με τις παραπάνω ομάδες, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε πολλούς διαχειριστές φόρτισης cFos σε ένα δίκτυο. Μπορείτε να προσθέσετε μια συσκευή του τύπου "EVSE Charging Manager Slave" στο cFos Charging Manager. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP και τη θύρα ενός άλλου Charging Manager στο δίκτυό σας ως διεύθυνση και θύρα. Ο Κύριος Διαχειριστής φόρτισης θα αντιμετωπίσει στη συνέχεια τον Slave Διαχειριστή φόρτισης (και όλα τα EVSE που είναι συνδεδεμένα σε αυτόν) ως ένα ενιαίο EVSE. Ως μέγιστο ρεύμα φόρτισης, εισαγάγετε την τιμή σε mA ανά φάση με την οποία όλα τα EVSE του Slave Charging Manager είναι συνδεδεμένα σε μια μπάρα διανομής. Ο Slave Charging Manager μπορεί, ως συνήθως, να διαθέτει πρόσθετους μετρητές παραγωγής και κατανάλωσης (στη busbar) που αυξάνουν ή μειώνουν το ρεύμα φόρτισης των EVSE που είναι συνδεδεμένα σε αυτόν. Με την κλιμάκωση των Master και Slave Charging Managers, μπορείτε να δημιουργήσετε πολύ μεγάλα συστήματα.

Προσομοίωση - Μπορεί το cFos Charging Manager να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις σας

Μπορείτε να ελέγξετε μόνοι σας εάν ο Διαχειριστής φόρτισης cFos ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας και είναι κατάλληλος για τη συγκεκριμένη διαμόρφωσή σας, προσομοιώνοντας ένα σύστημα εικονικών EVSE και μετρητών. Εάν λείπει κάποια λειτουργία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Είμαστε πάντα ευτυχείς να δεχόμαστε προτάσεις.
Ρυθμίστε EVSEs και μετρητές τύπου "HTTP Input" στη διαμόρφωση Charging Manager σύμφωνα με την επιθυμητή διαμόρφωση (επιπλέον, εάν απαιτείται, ομάδες, κανόνες φόρτισης κ.λπ.). Ορίστε το ρόλο των μετρητών σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας (π.χ. κατανάλωση, παραγωγή, αναφορά δικτύου). Για να είναι δυνατή η ρύθμιση τιμών για αυτά τα EVSE και τους μετρητές στην προσομοίωση, το όνομα της συσκευής πρέπει να αρχίζει με "Sim-", π.χ. Sim-EVSE1 ή Sim-Meter-Home-Consumption. Κάντε τώρα κλικ στο "Simulation" (Προσομοίωση) στο κύριο μενού. Μια νέα σελίδα ανοίγει σε νέα καρτέλα ή παράθυρο του προγράμματος περιήγησης. Αυτό σας επιτρέπει να παρατηρήσετε τη συμπεριφορά του Charging Manager στα πλακίδια της αρχικής σελίδας και να ορίσετε παράλληλα τιμές στη σελίδα προσομοίωσης. Σημείωση: Όταν κλείνετε τη σελίδα προσομοίωσης, όλες οι προσομοιωμένες συσκευές επανέρχονται στις προεπιλεγμένες τιμές (δηλ. μηδέν). Εάν εκτελείτε την προσομοίωση με έναν Charging Manager που βρίσκεται ήδη σε ενεργή λειτουργία, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υπερβάσεις ισχύος. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να προσομοιώσετε έναν μετρητή παραγωγής, ώστε ο Διαχειριστής φόρτισης να νομίζει ότι είναι διαθέσιμη περισσότερη ισχύς για φόρτιση από όση είναι διαθέσιμη στη σύνδεση του σπιτιού και έτσι να προκαλέσει ενδεχομένως την ενεργοποίηση των διακοπτών/ασφαλειών.

Στη σελίδα προσομοίωσης, μπορείτε τώρα να καθορίσετε τιμές στα πλακίδια των συσκευών, τις οποίες αναλαμβάνει στη συνέχεια ο Διαχειριστής φόρτισης cFos και τις συμπεριλαμβάνει στους υπολογισμούς του. Για παράδειγμα, μπορείτε να συνδέσετε εικονικά αυτοκίνητα στα EVSE και να τα φορτίσετε και να δείτε πώς ο Διαχειριστής φόρτισης κατανέμει τη διαθέσιμη ισχύ στα EVSE. Μπορείτε να ορίσετε πρόσθετες γεννήτριες και καταναλωτές και να τους εκχωρήσετε τιμές κ.λπ. Εάν ορίσετε έναν προσομοιωμένο μετρητή με αναφορά δικτύου ρόλου, η προσομοίωση υπολογίζει τις τιμές μετρητή αυτού του μετρητή με βάση τις συσκευές που του έχουν ανατεθεί, δηλαδή λαμβάνει όλους τους καταναλωτές και τα EVSEs ως αναφορά δικτύου και όλες τις γεννήτριες ως τροφοδότηση. Οι μονάδες αποθήκευσης με θετική ισχύ θεωρούνται φόρτιση, ενώ οι μονάδες αποθήκευσης με αρνητική ισχύ θεωρούνται τροφοδότηση. Η τιμή του μετρητή για την κατανάλωση δικτύου υπολογίζεται από το άθροισμα όλων των καταναλωτών μείον όλες τις γεννήτριες. Μπορείτε επιπλέον να καθορίσετε μια μετατόπιση στο πλακίδιο του μετρητή αναφοράς δικτύου, στην οποία προστίθεται η υπολογιζόμενη αναφορά δικτύου.