Документация

Зареждане с отчитане на разходите

Ако обръщате особено внимание на потреблението си на електроенергия и имате електромобил, а може би и термопомпа или други интелигентни уреди, тогава желанието да зареждате съзнателно често е голямо.

В нашия мениджър за таксуване cFos точно това желание може да бъде зададено като правило за таксуване. Настройките могат да бъдат направени така, че процесите на таксуване да бъдат ориентирани към текущата цена на електроенергията. Например може да се зададе, че зареждането трябва да се извършва само в благоприятни часове на тарифата, т.е. в часове на ниска тарифа. Тази функция може да се реализира в комбинация с Tibber и Awattar, например. При динамичните тарифи най-евтината в момента цена на електроенергията се предава почти директно на вас, а потреблението се таксува почасово. Напредналите потребители могат дори да използват формули или условия в комбинация с оператори, логически изрази и глобални променливи като правила за таксуване, за да управляват динамично процесите на таксуване.

Повече информация за зареждането с контролирани цени