Документация

Зареждане с излишък от фотоволтаици (зареждане с излишък от слънчева енергия)

Излишъкът при зареждане със слънчева енергия се получава, когато се изчисли произведената от фотоволтаичната система електроенергия минус потреблението на домакинството. Тази излишна електроенергия обикновено се подава към мрежата. С нашата кутия за стена и вградения мениджър за зареждане cFos имате възможност да зареждате автомобила си само с генерираната електроенергия, която не е необходима за потреблението на домакинството ви.

Особеността на зареждането с фотоволтаичен излишък е, че за зареждане на автомобила се използва само електроенергията, която иначе се подава към мрежата, и автомобилът не черпи повече електроенергия от мрежата. За тази цел мениджърът за зареждане на cFos контролира тока на зареждане по такъв начин, че генерираната мощност на соларната система минус потреблението на вашето домакинство да бъде на разположение на автомобила.

За целта е необходима поне една кутия cFos Power Brain Wallbox и измервателен уред, който може да измерва подаваната към мрежата или черпената от нея енергия, както и фотоволтаична система, разбира се. Ако вече имате wallbox от друг производител, можете да използвате нашия комплект Charging Manager Kit, за да реализирате зареждане на излишъци от фотоволтаици.

С мениджъра за зареждане cFos определяте кога и как да се използва слънчевата енергия. Чрез правилата за зареждане можете например да зададете кога да се използва излишъкът от фотоволтаична енергия или дали (например през зимата) да се използва допълнително захранване от мрежата за зареждане на автомобила. Разбира се, можете също така да конфигурирате разрешаването на свръхзареждане с помощта на правилата за зареждане "Слънчева енергия". Всички правила за зареждане могат да бъдат включвани и изключвани по всяко време.

Превключване на фазите между еднофазно и трифазно зареждане

Автоматично превключване на фазите

Повече информация за зареждането на излишъци с мениджъра за зареждане на cFos

Предлагаме оптимизирано натоварване на PV излишъка

Захранване и мрежово захранване за различни методи на зареждане

Тук можете сами да изпробвате ефекта от зареждането с фотоволтаични излишъци. За сравнение е показано потреблението на енергия при зареждане с прости правила за слънчева енергия (освобождаване на излишното зареждане) и максимално зареждане. В идеалния случай червената линия трябва винаги да е на нула, защото тогава нито черпите електроенергия от мрежата, нито я подавате към нея, а по-скоро сами консумирате оптимално слънчевата енергия. Известно захранване е неизбежно, тъй като автомобилът може да се зарежда само с минимален ток 6А. Можете да оптимизирате това още повече, като превключвате фазите.

  Слънчева
  Вътрешно потребление
  Магазин
  Мрежово захранване/захранване