Dokumentation

PV-overskudsopladning (soloverskudsopladning)

Overskud til solcelleopladning opstår, når man beregner den elektricitet, der produceres af solcelleanlægget, minus husstandens forbrug. Denne overskydende elektricitet sendes normalt ud på nettet. Med vores wallbox og den integrerede cFos Charging Manager har du mulighed for kun at oplade din bil med den producerede elektricitet, der ikke er nødvendig for dit forbrug i hjemmet.

Det særlige ved solcelleoverskudsopladning er, at kun den elektricitet, der ellers bliver tilført elnettet, bliver brugt til at oplade bilen, og at bilen ikke trækker yderligere elektricitet fra elnettet. Til dette formål styrer cFos Charging Manager ladestrømmen på en sådan måde, at solsystemets produktionseffekt minus dit husholdningsforbrug er tilgængelig for bilen.

Det kræver mindst én cFos Power Brain Wallbox og en måler, der kan måle den strøm, der tilføres eller trækkes fra nettet, samt naturligvis et solcellesystem. Hvis du allerede har en wallbox fra en anden producent, kan du bruge vores Charging Manager Kit til at realisere opladning af solcelleoverskud.

Med cFos Charging Manager kan du definere, hvornår og hvordan solenergi skal bruges. Ved hjælp af opladningsregler kan du f.eks. indstille, hvornår PV-overskudsopladning skal bruges, eller om der (f.eks. om vinteren) skal bruges ekstra netforsyning til at oplade bilen. Naturligvis kan du også konfigurere aktivering af overskudsopladning ved hjælp af "Solar"-opladningsregler. Alle opladningsregler kan til enhver tid slås til og fra.

Faseskift mellem enfaset og trefaset opladning

Automatisk faseomskiftning

Flere oplysninger om overskudsopladning med cFos Charging Manager

Vi tilbyder optimeret PV-overskudsbelastning

Opladningsstrøm og netforsyning til forskellige opladningsmetoder

Her kan du selv afprøve effekten af PV-overskudsopladning. Til sammenligning vises energiforbruget ved opladning med enkle solregler (frigiv overskudsopladning) og maksimal opladning. Ideelt set skal den røde linje altid være på nul, for så trækker du hverken strøm fra nettet eller føder den ind i nettet, men forbruger selv solcellestrømmen optimalt. En vis tilførsel er uundgåelig, da bilen kun kan oplade fra en minimumsstrøm på 6A. Du kan optimere dette yderligere ved at skifte fase.

  Solar
  Indenlandsk forbrug
  Butik
  Netforsyning/tilførsel