Tài liệu

cFos Charging Manager Demo - Mô phỏng

Tại đây, bạn có thể dùng thử Trình quản lý sạc cFos và khởi động nó bằng cấu hình mẫu trên máy chủ đám mây của chúng tôi. Bằng cách này bạn có thể thuyết phục bản thân về khả năng của anh ấy. Trình quản lý sạc cFos cũng bao gồm một mô phỏng cho phép bạn trải nghiệm hoạt động quản lý tải mà không cần lắp đặt hộp treo tường và đồng hồ đo. Bạn cũng có thể kiểm tra xem các cấu hình đặc biệt, bất thường có thể được triển khai bằng Trình quản lý sạc cFos hay không. Dưới đây là hướng dẫn về cách sử dụng mô phỏng. Nhân tiện: Mỗi cFos Power Brain Wallbox cũng chứa Trình quản lý sạc cFos tích hợp.

Lưu ý: Nếu muốn thử nghiệm Trình quản lý sạc cFos trên Windows hoặc Raspberry Pi, bạn có thể tải xuống bản dùng thử miễn phí tại đây.