cFos Charging Manager Demo - Mô phỏng

Tại đây, bạn có thể dùng thử Trình quản lý sạc cFos và bắt đầu với cấu hình mẫu trên máy chủ đám mây của chúng tôi. Vì vậy, bạn có thể tự thuyết phục mình về khả năng của anh ấy. Trình quản lý sạc cFos cũng bao gồm một mô phỏng cho phép bạn xem quản lý tải đang hoạt động mà không cần lắp đặt hộp treo tường và đồng hồ. Bạn cũng có thể kiểm tra xem có thể triển khai các cấu hình đặc biệt, bất thường hay không với Trình quản lý sạc cFos. Đây là hướng dẫn về cách sử dụng mô phỏng. Nhân tiện: Mỗi Wallbox cFos Power Brain cũng chứa một Trình quản lý sạc cFos tích hợp.

Lưu ý: Nếu muốn thử nghiệm Trình quản lý sạc cFos trên Windows hoặc Raspberry Pi, bạn có thể tải xuống bản dùng thử miễn phí tại đây.