Referenssystem

cFos Charging Manager som en white label-produkt

CFos Charging Manager distribueras av 2 industriföretag under deras eget namn som en white label-produkt och används i olika projekt med cirka 2000 laddpunkter (från och med 2023).

XADER EPLEX


            Illustration av parkeringshus med wallboxar och uppkopplade elbilar

Vi levererar teknik för XADER EPLEX. EPLEX är en imponerande optimerad laddningslösning för underjordiska parkeringshus och parkeringshus med flera våningar.

Egenbyggt solcellssystem med 2 cFos Power Brain wallboxar och solcellsöverskottsladdning (solcellsöverskottsladdning)


               Bild Blockschema över anläggningen
Blockschema över anläggningen

Miha Sokolov installerade solsystemet på garagetaket på sin gamla byggnad. Det finns två bostäder i huset (bottenvåningen och första våningen), var och en med en elmätare för lägenhetens förbrukning och en tillhörande cFos PowerBrain wallbox. De enskilda komponenterna är anslutna till varandra via LAN, WLAN och Modbus (se kopplingsschemat till höger).

Beskrivning av systemet i c't (betalvägg)

PV-överskottsladdning (solöverskottsladdning) med PV-system och cFos Power Brain Wallbox

cFos Power Brain Wallbox med tre mätare:

 • Förbrukningsmätare för bilens laddningsström
 • Mätare för hushållsförbrukning
 • PV-produktionen avläses från Huaweis Sun2000 WR
Wallboxen är konfigurerad för överskottsladdning. I bild 2, längst ned till höger, kan du se hur bilen (röd linje) laddas enbart med solcellsenergi (grön linje).

Logo Berger Stromversorgungen

Projekt som genomförts av Berger Power Supplies

Projekt 1

Elektrifiering av 11 parkeringsplatser på en företagsparkering för anställda och besökare

Utgångsläge: Inga laddstationer tillgängliga. Elektrifiering av 11 parkeringsplatser önskas. Specifikation av laddningshårdvara från olika tillverkare. 9x 22 kW AC väggboxar och 1x 90 kW DC laddningsstation (med 2 laddpunkter).

Utmaning: Kombination av AC- och DC-laddstationer samt kombination av olika tillverkare. Begränsad effekt vid husanslutningen samt vid försörjningsledningen för laddningsinfrastrukturen.

Lösning: Dynamisk lasthantering vid husanslutningen samt statisk lasthantering för underdistribution för laddningsinfrastruktur med cFos Charging Manager.

Projekt 2

Utbyggnad av en befintlig laddningsinfrastruktur på en parkeringsplats för ett bussturismföretag

Utgångsläge: Parkeringen består av 4x offentligt drivna 22 kW AC väggboxar, som är tillgängliga för företagets fordonspark och tredje part, och ska utökas med 1x 60 kW DC laddningsstation, utan att utöka den befintliga försörjningslinjen för laddningsinfrastrukturen.

Utmaning: Integrering och nätverkande av den befintliga laddningsinfrastrukturen och den nya som ska byggas i ett system. Otillräcklig anslutningseffekt för parallell drift av alla laddstationer efter eftermontering av DC-laddstationen. Integrering av alla laddstationer i en faktureringsbackend, eftersom laddstationerna också drivs offentligt.

Lösning: Integrering av alla laddstationer (4x AC och 1x DC) i statisk lasthantering med cFos Charging Manager samt integrering av alla laddstationer i en högre nivå av faktureringsbackend för fakturering i enlighet med kalibreringsregler.

Flerfamiljshus med 13 lägenheter och underjordisk parkering


            Figur Anslutnings- och laddningsinfrastruktur

Lägenhet byggnad med 13 parter (boyta) och 13 parkeringsplatser i underjordisk parkering. Varmvattenberedning via centralvärme, därför husanslutningskapacitet 55kW. 70 kWp solsystem (PV) med inmatning till samlingsskena.

Detaljerad beskrivning av anläggningen

Din anläggning

Vilken typ av system har du realiserat med cFos Charging Manager? Vi välkomnar feedback och visar gärna fler installationer här. Kontakta oss.

Andra genomförda projekt

Vi är stolta över att ha genomfört så många intressanta projekt tillsammans med våra partner under de senaste två åren (från och med 10/2022):

 • Många projekt för enfamiljshus med 1-2 wallboxar, integrering av solcellssystem från olika tillverkare, överladdning av solceller, integrering av batterilagring, vissa komplexa laddningssystem för att kartlägga olika förbrukningssituationer
 • Privat solcellsladdningspark med 5 väggboxar
 • Olika projekt för laddningsinfrastruktur i flerbostadshus (hyres- och bostadsfastigheter), parkeringshus och underjordiska garage (oftast utan att öka den befintliga anslutningen till huset, olika mätningskoncept, delvis med integrering av solenergisystem, t.ex. 55 parkeringsplatser i underjordiska garage, i befintliga eller nya byggnader)
 • Företagsparkeringar med i genomsnitt ca 20 wallboxar, blandad utrustning av olika fabrikat, blandade nätverk LAN/WLAN/Modbus
 • Laddningsinfrastrukturindustri, 150 parkeringsplatser med 3 laddningsgrupper vardera, mål: minskning av toppbelastning
 • Snabbladdare (Berger, Hypercharger) i kombination med växelströmsboxar, t.ex. i en flotta för elektriska leveransfordon, t.ex. 2 snabbladdare och 48 växelströmsladdningspunkter
 • Begränsning av den aktiva effekten och kontroll av obalanserad belastning enligt specifika specifikationer från den lokala nätoperatören för laddning av nätverksamheten