zkušební verze aplikace cFos Charging Manager zdarma

K odečtu měřičů můžete neomezeně dlouho používat aplikaci cFos Charging Manager (freeware). To znamená, že aplikaci cFos Charging Manager, včetně rozhraní HTTP API, můžete používat jako bezplatný software pro vizualizaci měřidel.

Během 90denního zkušebního období, aktuálně do 1.1.1900, můžete nakonfigurovat maximálně 5 zařízení EVSE a ovládat je na dálku. Můžete si tak vyzkoušet, zda aplikace cFos Charging Manager dobře funguje s určitým typem EVSE. Uvítáme zpětnou vazbu o tom, se kterými EVSE a měřiči jste úspěšně testovali!

Pokud chcete ovládat wallboxy nebo měřiče přes Modbus RTU, potřebujete adaptér RS-485, např. tento převodník USB RS485.

V systému Windows a Raspberry se zobrazí jako port COM. V poli "Address" (Adresa) programu cFos Charging Manager pak musíte zadat správné číslo portu COM, např. COM3.

V systémech Windows a Raspberry je správce nabíjení cFos pro HTTP a HTTPS nainstalován na portech 4712. V případě potřeby ji můžete později změnit.

Zde je seznam změn.

Stáhnout cFos Charging Manager pro Windows 10, x86
Verze 0.0

Stáhnout

Instalace spuštěním souboru MSI. Webové rozhraní spustíte otevřením prohlížeče a zadáním adresy http://localhost:4712 nebo https://localhost:4712.

Stáhnout cFos Charging Manager beta pro Windows 10, x86

Stáhnout
Tato beta verze není podrobně testována. Používáte ji na vlastní nebezpečí!

Stažení a instalace na Raspberry Pi

Změňte domovský adresář v konzoli a zadejte: curl -sL https://www.cfos-emobility.de/charging-manager/cm_install.sh | bash -

Tím zadáte Správce nabíjení cFos do cronu a spustíte jej. Zastavení a odhlášení z cronu pomocí souboru cm_uninstall.sh

Spusťte webové rozhraní otevřením prohlížeče a zadáním adresy http://<ipaddr>:4712. <ipaddr> je IP adresa vašeho Raspberry Pi v místní síti.

Aktualizace na novou verzi: Stačí nainstalovat novou verzi nad starou verzi, jak je popsáno výše. Nastavení zůstane zachováno.